Hvad er de forskellige stadier i sprog?

Sprog kan forstås som mange forskellige ting og komme i mange forskellige former. Kommunikation kan ske ved at bruge vores kroppe, som ved indirekte kropssprog eller tegnsprog, hvor du bruger hænderne.  Visuelle symboler kan også være utrolig vigtigt som middel til at videregive beskeder – om det så er et kunstværk eller en emoji. Den type af kommunikation, som vi vil koncentrere os om her, er den form, der forekommer, når vi sætter vores hjerner i gang og bruger vores krop til at videregive lyd – nemlig det talte sprog.

Mennesker bruger ofte sproget som et argument til at adskille os fra andre dyr, og det er derfor en vigtig del af vores identitet. Det kan også ses i ordet for barn på fransk, enfant, eller den engelske ord for spædbarn, infant, der begge kommer fra latin og betyder ”ikke-talende”. De er sådan groft sagt nemlig ikke helt menneskelige endnu. Der går dog ikke længe før, at småbørn begynder at kunne følge med. Man mener, at et sted imellem 3-5 måneder begynder børn at kunne genkende forskellige lyde og læse dine læber for at forstå forskellene i de lyde, der fremkommer. Det er også her, at børn begynder at danne et ”receptivt sprog”.

Det betyder, at børn omkring denne alder allerede kan begynde at forstå ting, der bliver sagt til dem – og om dem. Den receptive sprogforståelse kaldes også nogle gange for impressiv ord- eller sprogforståelse, og det kan jo selvfølgelig variere meget fra barn til barn, hvor mange ord de er i stand til at forstå.

Når det receptive sprog vokser sig større, ender med at udvikle sig til ”produktivt sprog”. Det er på dette stadie i sprogudviklingen, at man går fra kun at forstå ord til at kunne producere ord selv. Når børn i starten kun laver en masse smålyde i stedet for faktiske ord, er det en del af læringsprocessen, men her forsøger de dog ikke at imitere specifikke lyde fra sproget omkring dem. Man kan observere det samme fænomen hos døve børn, der ser deres forældre bruge tegnsprog, og selv begynder at ”vrøvle” med hænderne.

Omkring 1 til 2 års alderen, når børn hen til det, der hedder 1-ordsstadiet. De kan sige mange ord uafhængigt af hinanden og forstår, at bestemte ord/lyde har en bestemt betydning. Derefter kommer stadiet med to ord, hvor de kan begynde at lave primitive ”sætninger”. Børns kapacitet for at lære sprog vokser fra et ord om ugen til et om dagen. Hurtigt derefter kan børn begynde at danne mere simple sætninger med korrekt grammatik såsom ”mad nu” og ”vil ikke”.

Hvilket sprog børn lærer har selvfølgelig også en indflydelse på dette. Nogle undersøgelser viser faktisk, at danske børn er nogle af de langsomste til at lære ord i begyndelsen, af disse stadier. Det er, fordi det danske sprog indeholder utroligt mange vokallyde – over 40 for at være præcis – hvilket gør det sværere for børn at høre forskel på, hvor ordene starter og slutter. Andre sprog, såsom kroatisk, indeholder næsten udelukkende konstantlyde, hvilket giver en skarp differentiering af de forskellige lyde, og børn har lettere ved på at høre og efterligne lydene.

icbss
No Comments
Posted in:
icbss